زندگی نامه امام شافعی رحمه الله

محمد بن ادریس بن عباس شافعی مطلبی

در سال (150) هـ در شهر غزه دیده به جهان گشود و وقتی دو سال از عمر ایشان می‌گذشت خانواده‌اش به شهر مکه‌ی مکرمه نقل مکان نمودند.

پدرش را در کودکی از دست داد، و مادرش عهده دار سرپرستی او شد.